Məqalələr

Multikultural dəyərlərin formalaşmasında “özgə” anlayışı Проблемы мультикультурализма, современные подходы и опыт Азербайджана Политика Великобритании накануне и в ходе второй русско-иранской войны (1826-1828) Terrorizmin mahiyyəti və Avropada miqrasiya problemi: reallıqla həyata keçirilən tədbirlər arasındakı ziddiyyət Проблема региональной безопасности на Южном Кавказе в современных условиях Стратегическое партнерство в мировой политике Beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alınmasında "Azərbaycan multikulturalizmi" modelinin əhəmiyyəti və imkanları Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikası ilə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığı Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkişafında strateji yol xəritələrinin rolu Müasir şəraitdə qeyri-qanuni beynəlxalq miqrasiya və onunla mübarizə GUAM-ın beynəlxalq hüquq subyektliyi Dövlət informasiya siyasəti: klassik yanaşmalar, müasir konseptlər Информационная безопасность в системе глобального информационного пространства Milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu: medianın dəstəyi və qiymətləndirməsi prizmasında О некоторых аспектах национальной политики Российской империи в Северном Азербайджане XIX əsrdə Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafına təsir edən ictimai-siyasi və mədəni amillər Структура и руководство Центрального Комитета Компартии Азербайджанской ССР в 20-30-е гг. ХХ века Езиды в Армении Səlcuq yürüşləri dövründə Şəki çarlığı Tam siyahı

Redaksiya Heyəti

Redaksiya Heyətinin sədri:

Ramiz MEHDİYEV
AMEA-nın akademiki

 

Redaksiya Heyətinin üzvləri:

 

Urxan ƏLƏKBƏROV
AMEA-nın akademiki

 

Ziyad SƏMƏDZADƏ
AMEA-nın akademiki

 

Bəxtiyar Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü

 

Əli HƏSƏNOV
tarix üzrə elmlər doktoru, professor

 

Rəbiyyət ASLANOVA
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor

 

Səməd SEYİDOV
psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor

 

Hicran HÜSEYNOVA
siyasi elmlər doktoru, professor

 

Novruz MƏMMƏDOV

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Musa QASIMLI
tarix üzrə elmlər doktoru, professor

 

Fərhad MƏMMƏDOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

 

Ziyafət ƏSGƏROV
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Rasim MUSABƏYOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

 

Gülşən PAŞAYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

 

 

 

© 2011-2018. Müəlliflik hüquqları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən qorunur. Bütün hüquqlar "Strateji təhlil" jurnalına aiddir. Məlumatlardan istifadə edərkən stj.sam.az saytına istinad zəruridir.