Məqalələr

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və onun tariximizdə yeri Ümummilli lider Heydər Əliyev- milli intibahın banisi, müstəqil dövlətçiliyin memarı Azərbaycan Cümhuriyyətinin müqəddəratında Böyük Britaniya amili Bir əsrlik dövlətçilik tarixinə siyasi liderlik fenomeni işığında baxış: Ümummilli lider Heydər Əliyev - 95 К вопросу о создании Армянского государства и определения его границ на переговорах в Батуми и Стамбуле в1918 г. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament sənədləri Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvanda 1918-1920-ci illərdə erməni vəhşiliklərini öyrənmək üçün mənbə kimi Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана по документам Британских дипломатов XX əsrdə erməni rəsmi dairələrinin kürdlərə qarşı həyata keçirdiyi deportasiya, repressiya və terror aktları haqqında (etnosiyasi analiz) Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və Osmanlı dövlətinin siyasəti (iyun-oktyabr 1918-ci il) Нахчыван на переднем крае борьбы с армянской агрессией в период Азербайджанской Демократической Республики Sərhədyanı mübahisə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində əlverişsiz amil kimi Особая Комиссия и ее “особые” сотрудники Равноправие и гендер: путь, пройденный от Азербайджанской Демократической Республики до Первого вице-президента Экономическая политика Азербайджанской Демократической Республики: поиски оптимальной модели Вопрос об экономических отношениях между Азербайджанской Республикой и РСФСР на страницах журнала “Нефтяное дело” 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqrar siyasəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti Военно-политические аспекты деятельности Азербайджанского правительства в 1918-1920 гг. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu Mirzə Bala Məmmədzadənin ideoloji görüşləri Tam siyahı

Redaksiya Heyəti

Redaksiya Heyətinin sədri:

Ramiz MEHDİYEV
AMEA-nın akademiki

 

Redaksiya Heyətinin üzvləri:

 

Urxan ƏLƏKBƏROV
AMEA-nın akademiki

 

Ziyad SƏMƏDZADƏ
AMEA-nın akademiki

 

Bəxtiyar Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü

 

Əli HƏSƏNOV
tarix üzrə elmlər doktoru, professor

 

Rəbiyyət ASLANOVA
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor

 

Səməd SEYİDOV
psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor

 

Hicran HÜSEYNOVA
siyasi elmlər doktoru, professor

 

Novruz MƏMMƏDOV

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Musa QASIMLI
tarix üzrə elmlər doktoru, professor

 

Fərhad MƏMMƏDOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

 

Ziyafət ƏSGƏROV
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Rasim MUSABƏYOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

 

Gülşən PAŞAYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

 

 

 

© 2011-2018. Müəlliflik hüquqları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən qorunur. Bütün hüquqlar "Strateji təhlil" jurnalına aiddir. Məlumatlardan istifadə edərkən stj.sam.az saytına istinad zəruridir.